1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

H? tr? k? thu?t

H? tr? k? thu?t, h??ng d?n các th?c m?c cách th?c s? d?ng ??ng tin lên di?n ?àn

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. NgocAnh_3010
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  8,375
 2. Expertis
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  7,807
 3. nguyenluaak
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  11,619
 4. nguyenluaak
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  12,464
 5. lnduy
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  8,391
 6. hienquatang
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  7,032
 7. ThuMetal
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  5,392
 8. cupviet
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,277
 9. cupviet
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,367
 10. guservice
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  6,696
 11. hienquatang
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  7,676
 12. hienquatang
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  6,094
 13. hienquatang
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  6,895
 14. kdhongtham
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  7,122
 15. nguyenluaak
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  10,411
 16. hienquatang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,182
 17. hienquatang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,004
 18. khonggiankidieu
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  5,567
 19. trongbeo995
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  3,830
 20. kdhongtham
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,242

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...