1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Th?ng báo - H??ng d?n

T?ng h?p c?p nh?t m?i nh?t c?a BQT di?n ?àn

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. tieulinhvu219
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  19,384
 2. Minh B?o
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  86,382
 3. admin1
  Tr? l?i:
  109
  ??c:
  139,352
 4. Minh B?o
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  76,538
 5. Minh B?o
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  73,108

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...