1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Thành viên tiêu bi?u

 1. 4,219

  van.vnh

  Thành viên tích c?c, N?, 32, ??n t? Qu?n Bình Th?nh, Tp.HCM
  Bài vi?t:
  4,219
  ?? ???c thích:
  2
  ?i?m thành tích:
  38
 2. 3,748

  SHOPBITI

  Thành viên tích c?c, N?, 30, ??n t? 55 ???NG S? 1 _P11_Gò V?P
  Bài vi?t:
  3,748
  ?? ???c thích:
  121
  ?i?m thành tích:
  38
 3. 3,288

  bao06366

  Thành viên tích c?c, Nam, 24, ??n t? TPHCM
  Bài vi?t:
  3,288
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 4. 3,068

  giaoducvietnam

  Thành viên tích c?c, N?, 30, ??n t? TPHCM
  Bài vi?t:
  3,068
  ?? ???c thích:
  6
  ?i?m thành tích:
  38
 5. 3,067

  congduc.spro.vn

  Thành viên tích c?c, Nam, 26, ??n t? 143 bình l?i, Q. Bình th?nh
  Bài vi?t:
  3,067
  ?? ???c thích:
  186
  ?i?m thành tích:
  48
 6. 2,746

  konicaminolta

  Thành viên tích c?c, Nam, 39, ??n t? Hà N?i
  Bài vi?t:
  2,746
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 7. 2,524

  simsodepgiare

  Thành viên tích c?c, Nam, 37, ??n t? 51 Nguy?n Quy Anh, P Tan S?n Nhì, Q Tan Phú, HCM
  Bài vi?t:
  2,524
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 8. 2,255

  luongannam

  Thành viên tích c?c, N?, 28, ??n t? 363 nguy?n khang
  Bài vi?t:
  2,255
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 9. 2,073

  Kien58352

  Thành viên tích c?c, N?, 33, ??n t? Yên Bái
  Bài vi?t:
  2,073
  ?? ???c thích:
  324
  ?i?m thành tích:
  36
 10. 2,018

  dientuhanquoc

  Thành viên tích c?c, Nam, 42, ??n t? Hà N?i
  Bài vi?t:
  2,018
  ?? ???c thích:
  2
  ?i?m thành tích:
  36
 11. 1,960

  haimeru173

  Thành viên tích c?c, Nam, 30, ??n t? HCM
  Bài vi?t:
  1,960
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 12. 1,840

  axetaitau

  Thành viên tích c?c, N?, 31, ??n t? Long An
  Bài vi?t:
  1,840
  ?? ???c thích:
  11
  ?i?m thành tích:
  38
 13. 1,745

  hieuminhita9

  Thành viên tích c?c, Nam, 31, ??n t? Yên Bái
  Bài vi?t:
  1,745
  ?? ???c thích:
  126
  ?i?m thành tích:
  38
 14. 1,707

  howoxe

  Thành viên tích c?c, Nam, 37, ??n t? TP HCM
  Bài vi?t:
  1,707
  ?? ???c thích:
  62
  ?i?m thành tích:
  38
 15. 1,690

  Phu68362

  Thành viên tích c?c, Nam, 30, ??n t? ??ng Tháp
  Bài vi?t:
  1,690
  ?? ???c thích:
  133
  ?i?m thành tích:
  36
 16. 1,672

  cauthang

  Thành viên tích c?c, N?, 35
  Bài vi?t:
  1,672
  ?? ???c thích:
  0
  ?i?m thành tích:
  36
 17. 1,639

  Ho95087

  Thành viên tích c?c, N?, 33, ??n t? Thái Bình
  Bài vi?t:
  1,639
  ?? ???c thích:
  54
  ?i?m thành tích:
  36
 18. 1,513

  simphuongdong

  Thành viên tích c?c, Nam, 30, ??n t? Hà N?i
  Bài vi?t:
  1,513
  ?? ???c thích:
  20
  ?i?m thành tích:
  38
 19. 1,501

  nqt227

  Thành viên tích c?c, Nam, 28, ??n t? qu?ng bình
  Bài vi?t:
  1,501
  ?? ???c thích:
  1
  ?i?m thành tích:
  38
 20. 1,497

  duhocnhatban

  Thành viên tích c?c, N?, 26, ??n t? hà n?i
  Bài vi?t:
  1,497
  ?? ???c thích:
  32
  ?i?m thành tích:
  36
?ang t?i...