1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
bconssuoitien
Ho?t ??ng cu?i:
07/01/2019
Tham gia ngày:
04/12/2018
Bài vi?t:
16
?? ???c thích:
6
?i?m thành tích:
3
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
23/06/1986 (Tu?i: 34)
N?i ?:
??ng Nai

bconssuoitien

Thành viên m?i, N?, 34, ??n t? ??ng Nai

bconssuoitien ???c nhìn th?y l?n cu?i:
07/01/2019
?ang t?i...