1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
Kukukoki123
Ho?t ??ng cu?i:
25/11/2020 lúc 15:50
Tham gia ngày:
H?m nay
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
0
Sinh nh?t:
12/06/1990 (Tu?i: 30)
Web:
N?i ?:
Hcm
Ngh? nghi?p:
N?ng

Kukukoki123

Thành viên m?i, 30, ??n t? Hcm

Kukukoki123 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
?ang xem h? s? thành viên Kukukoki123, 25/11/2020 lúc 15:50
?ang t?i...