1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
luckypop71
Ho?t ??ng cu?i:
12/09/2018
Tham gia ngày:
30/08/2018
Bài vi?t:
30
?? ???c thích:
9
?i?m thành tích:
6
Sinh nh?t:
07/01/1991 (Tu?i: 29)
N?i ?:
252/23 Cao Th?ng, Ph??ng 12, Qu?n 10, TP HCM

luckypop71

Thành viên m?i, 29, ??n t? 252/23 Cao Th?ng, Ph??ng 12, Qu?n 10, TP HCM

luckypop71 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
12/09/2018
?ang t?i...