1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
nhtrung
Ho?t ??ng cu?i:
30/07/2018
Tham gia ngày:
30/07/2018
Bài vi?t:
2
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
06/04/1987 (Tu?i: 33)
Web:
N?i ?:
H? Chí Minh
Ngh? nghi?p:
Testo Vi?t Nam

nhtrung

Thành viên m?i, Nam, 33, ??n t? H? Chí Minh

nhtrung ???c nhìn th?y l?n cu?i:
30/07/2018
?ang t?i...